گالری تصاویر

هالوکس والگوس

 

کف پای صاف

 

تعویض مچ پا

 

اصلاح پای روماتیسمی

 

شکستگی استخوان پاشنه

 

طویل نمودن کوتاهی مادرزادی انگشتان پا

 

پیوند تاندون آشیل

 

شکستگی های چند قطعه ای مچ پا

 

دفرمیتی شدید پا و مچ پا

گالری تصاویر

تصاویری از اعمال جراحی شایع در پا و مچ پا

 • Team 1
   

  هالوکس والگوس

  انحراف انگشت

 • Team 2
   

  کف پای صاف

  اصلاح کف پا

 • Team 3
   

  تعویض مچ پا

  تعویض

 • Team 4
   

  پای روماتیسمی

  اصلاح

 • Team 5
   

  شکستگی استخوان پاشنه

  جراحی

 • Team 6
   

  طویل نمودن انگشتان پا

  کوتاهی مادرزادی

 • Team 7
   

  پیوند تاندون آشیل

  جراحی

 • Team 8
   

  شکستگی چند قطعه ای مچ پا

  جراحی

 • Team 9
   

  دفرمیتی شدید پا و مچ پا

  اصلاح

 • Team 10
   

  هالوکس والگوس

  انحراف انگشت

 • Team 11
   

  شکستگی چند قطعه ای مچ پا

  جراحی

 • Team 12
   

  کف پای صاف

  اصلاح