بیمارستان میلاد ( بزرگراه همت – تقاطع بزرگراه چمران )

بیمارستان نیکان (میدان اقدسیه – ابتدای بلوار ارتش )