Full 1
سایت رسمی
دکتر محمدرضا میعاد
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
فلوشیپ جراحی پا و مچ پا از ایتالیا
Full 3
full4.jpg
full4.jpg
previous arrow
next arrow

دکتر محمد رضا میعاد ( جراح پا و مچ پا )

فلوشیپ جراحی پا و مچ پا از ایتالیا

گالری تصاویر

درباره ما

 • تحصیلات دکتر محمدرضا میعاد

  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۶۲-۱۳۶۹)
  • فارغ التحصیل تخصص جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان شفا یحیائیان (۱۳۷۲-۱۳۷۶)
  • فارغ التحصیل فلوشیپ جراحی پا و مچ پا از دانشگاه بولونیا - ایتالیا (2005 - 2006)
 • سوابق شغلی دکتر محمدرضا میعاد

  • سه سال پزشک عمومی (۱۳۶۹-۱۳۷۲)
  • بیست و چهار سال جراحی ارتوپدی (جراحی استخوان و مفاصل) (۱۳۷۶-۱۳۹۹)
  • چهارده سال فلو شیپ جراحی پا و مچ پا (۱۳۸۵-۱۳۹۹)
Avatar

نمونه‌هایی از مقالات و سخنرانی‌های دکتر محمد رضا میعاد

فلوشیپ جراحی پا و مچ پا از ایتالیا

درمان جراحی پیچ خوردگی های مکرر مچ پا و بازسازی رباط های قسمت خارجی مچ پا به روش Brostrom
درمان جراحی کف پای صاف قابل انعطاف در نوجوانان به روش کم تهاجمی (MIS)
درمان جراحی انحراف انگشت شست ( هالوکس والگوس) به روش کم تهاجمی (MIS)
بیماری های تاندون آشیل و درمان جراحی و غیر جراحی آن
درد قسمت جلویی کف پا ( متاتارسالژی) و درمان جراحی آن
درمان جراحی افزایش قوس طولی پا ( کاووس فوت)
ناهنجاری های پا در بیماری شارکو – ماری – توث
درمان شکستگی های داخل مفصلی استخوان پاشنه
درمان جراحی شکستگی های قوزک های داخلی و خارجی مچ پا
بررسی و درمان پارگی لیگامان های سین دسموز مچ پا
درمان جراحی آسیب های مفصل لیسفران پا
درمان جراحی پا در بیماری آرتویت روماتوئید ( پای روماتیسمی )
درمان جراحی شکستگی های چند قطعه ای مچ پا (Pilon Fx)

ارائه مقالات و سخنرانیهای ذیل در سمینارها و کنگره های مختلف شامل :
انجمن جراحان ارتوپدی ایران از سال 1384 بصورت سالیانه
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی ایران
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کنگره های گروه ارتوپدی بیمارستان شفا یحیاییان
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کنفرانس های ماهیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
کنگره های انجمن ارتوپدی و تروماتولژی ایران (POTA)
سمینارهای AO
کنگره های سالیانه انجمن جراحان ایران
برنده جایزه بهترین مقاله در کنگره دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی(بهمن ماه 1394)
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نمونه هایی از اعمال جراحی شایع در مچ پا

عمل جراحی کم تهاجمی انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)
عمل جراحی کم تهاجمی اصلاح کف پای صاف در نوجوانان
عمل جراحی تعویض مچ پا
عمل جراحی اصلاح پای روماتیسمی
عمل جراحی شکستگی استخوان پاشنه

عمل جراحی طویل نمودن کوتاهی مادرزادی انگشتان پا
عمل جراحی پیوند تاندون آشیل
شکستگی های چند قطعه ای مچ پا
عمل جراحی اصلاح دفرمیتی شدید پا و مچ پا